język polski jazyk český
Kupię rozkłady SRJP

Hurtownia Artykułów Ściernych
Wyszukiwarka
Linie kolejowe w Polsce (PLK)
Linie kolejowe w Polsce (PMP-PW)
Przegląd tuneli w Polsce
Kolejowe przejścia graniczne
Linie kolejowe w Czechach (SŽDC)
Przegląd tuneli w Czechach
Spis Kolei
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Kalendarz
Dziś jest 25. lipca 2017
Otwarcie ruchu
1847 Brzeg - Pakosławice (BNE)
1875 Čermná nad Orlicí - Týniště nad Orlicí (StEG)
1875 Odbočka Náchodská - Odbočka Broumovská (StEG)
1875 Meziměstí - Broumov (StEG)
1875 Týniště nad Orlicí - Meziměstí (StEG)
1892 Kežmarok - Odbočka Spišská Belá (ČSD)
1892 Odbočka Spišská Belá - Spišská Belá (ČSD)
1896 Štramberk - Veřovice (StWLB)
1926 Środa Śląska - Środa Śląska Rynek (NmK)
1937 Sierpc - Brodnica (PKP)


Historia Linii Kolejowych - Baza Danych


Wyszukiwarka

Wykaz linii kolejowych w Polsce


Wykaz linii kolejowych w Czechach


Lista linii kolejowych poza Polską i Czechami


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.


Punktów zarejestrowanych w bazie: 14064, punktów z dokumentacją foto: 1921


Ostatnio modyfikowane punkty::

  NazwaRegionKrajData modyfikacji  
  Dąbrowa Chełmińska (po)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.25 - 00:19 
  Opočno pod Orlickými horami (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.25 - 00:00 
  Meziměstí (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 23:55 
  Hanušovice (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.07.24 - 23:50 
  Vlaské (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.07.24 - 23:49 
  Podlesí (po+ład) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.07.24 - 23:49 
  Červený Potok (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:49 
  Prostřední Lipka (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:48 
  Heroltice (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.07.24 - 23:48 
  Štíty (po+ład) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.07.24 - 23:47 
  Mlýnický Dvůr (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:46 
  Bílá Voda (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:45 
  Moravský Karlov (po+ład) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:45 
  Dolní Lipka (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:44 
  Králíky (sth) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:43 
  Dolní Orlice (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:42 
  Červená Voda (po+ład) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:41 
  Lichkov (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:08 
  Jamné nad Orlicí (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:07 
  Verměřovice (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:03 
  Jablonné nad Orlicí (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:02 
  Těchonín (po+mij) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:01 
  Mladkov (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 23:01 
  Devínska Nová Ves (st) Zdjęcia(Bratislavský kraj)2017.07.24 - 22:55 
  Ústí nad Orlicí (st)(Pardubický kraj)2017.07.24 - 22:33 
  Lanšperk (po)(Pardubický kraj)2017.07.24 - 22:32 
  Dolní Dobrouč (po)(Pardubický kraj)2017.07.24 - 22:31 
  Rokytnice v Orlických horách (po+ład) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 22:28 
  Pěčín (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 22:28 
  Slatina nad Zdobnicí (po+ład) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 22:24 
  Rybná nad Zdobnicí (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 22:23 
  Peklo nad Zdobnicí (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 22:20 
  Vamberk (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 22:06 
  Blešno (po+pe)(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:59 
  Hradec Králové-Kukleny (po)(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:45 
  Głuchowo (po)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 21:38 
  Sopotnice (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 21:34 
  Kostelec nad Orlicí město (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:32 
  Slemeno (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:26 
  Synkov (po+pe) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:26 
  Častolovice zastávka (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:22 
  Rychnov nad Kněžnou zastávka (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:21 
  Rychnov nad Kněžnou (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:21 
  Solnice (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 21:20 
  Čestice (po) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 20:58 
  Častolovice (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 20:57 
  Kostelec nad Orlicí (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 20:56 
  Doudleby nad Orlicí (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 20:56 
  Potštejn (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 20:56 
  Litice nad Orlicí (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 20:54 
  Bohousová (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 20:54 
  Žamberk (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 20:54 
  Letohrad (st) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 20:50 
  Lukavice v Čechách (po) Zdjęcia(Pardubický kraj)2017.07.24 - 20:48 
  Chełmoniec (st)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:21 
  Kowalewo Pomorskie Miasto (st)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:20 
  Ostrowite k/Golubia (st)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:18 
  Gałczewko (sth)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:15 
  Golub Dobrzyń (st)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:10 
  Małki (st)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:08 
  Tokary (po+ład)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:07 
  Wrocki (st)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:07 
  Kawki (sth)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:04 
  Niewierz (po)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:03 
  Drużyny (sth)(Województwo kujawsko-pomorskie)2017.07.24 - 20:01 
  Žďár nad Orlicí (po)(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 06:47 
  Čermná nad Orlicí (st)(Královéhradecký kraj)2017.07.24 - 06:47 
  Plchůvky (po)(Pardubický kraj)2017.07.24 - 06:46 
  Újezd u Chocně (st)(Pardubický kraj)2017.07.24 - 06:46 
  Týniště nad Orlicí (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.23 - 22:59 
  Třebechovice pod Orebem (st)(Královéhradecký kraj)2017.07.23 - 22:59 
  Hradec Králové-Slezské Předměstí (st)(Královéhradecký kraj)2017.07.23 - 22:58 
  Hradec Králové hlavní nádraží (st) Zdjęcia(Královéhradecký kraj)2017.07.23 - 22:58 
  Praskačka (st)(Královéhradecký kraj)2017.07.23 - 22:57 
  Lhota pod Libčany (po)(Královéhradecký kraj)2017.07.23 - 22:56 

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 5 (6691623 / 7967 / 614 / 1520 / 4402.38)